Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Phạm Quang Huy (2014)

 • Trình bày thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai. Phân tích các đặc điểm và nội dung của HĐCNBĐSTL. Đề cập một số kiến nghị đối với pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai : quy định lại chế định về tài sản hình thành trong tương lai thành một hệ thống các quy định riêng; thay đổi tư duy pháp lý về pháp luật về tài sản&#...

 • Tạp chí


 • Tăng Văn Nghĩa (2014)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Khái quát về sự tuân thủ của doanh nghiệp đối với pháp luật cạnh tranh. (2) Vấn đề quản trị tuân thủ pháp luật cạnh tranh. (3) Thực tiễn tuân thủ pháp luật cạnh tranh của doanh nghiệp ở Việt Nam

 • Tạp chí


 • - (2015)

 • Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là tổ chức kinh tế mới xuất hiện trong nền kinh tế Việt Nam từ cuối thế kỉ XX. DNXH được thành lập với chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng mục đích hướng tới không phải tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu mà lợi nhuận chủ yếu dùng để giải quyết vấn đề xã hội cho cộng đồng. Năm 2014 là mốc thời gian quan trọng với cộng đồng DNXH Việt Nam, khi ...

 • Tạp chí


 • Dương Đăng Huệ (1995)

 • Được sự đồng ý của Chính phủ, với sự trợ giúp nhiệt tình của Uỷ ban hợp tác pháp luật quốc tế Úc, Bộ Tư pháp đã tổ chức đợt tập huấn về luật phá sản Việt Nam và pháp luật phá sản của Úc cho các thẩm phán kinh tế và chấp hành viên trong phạm vi cả nước. Thông qua đợt tập huấn giúp nằm rõ nội dung của luật phá sản Việt Nam và biết được những điểm giống và khác giữa ph...

 • Tạp chí


 • Đồng Ngọc Ba (2005)

 • Ở Việt Nam, do điều kiện lịch sử xã hội đặc thù, doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm khác biệt so với xu hướng phổ biến trên thế giới. Một trong những khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Từ quan điểm phân loại doanh nghiệp dựa trên tiêu chí là tính chất sở hữu, pháp luật hiện hành phân chia doanh nghiệp thành các loại hình cơ bản: Doanh nghiệp tư nhân, ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Yến (2010)

 • Bài viết đề cập đến một số ưu điểm và hạn chế của thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật. Cần được sửa đổi bổ sung hoặc làm rõ hơn trong tương lai để khiến thủ tục đầy đủ và rõ ràng hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các nhà kinh doanh yên tâm khi bỏ vốn đầu tư kinh doanh.