Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trương Thị Quỳnh Trâm (2019-07)

  • Luật Phá sản năm 2014 ra đời đã tạo ra khung pháp lý vững chắc cho việc phá sản các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy nhiên, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số bất cập, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giải quyết thủ tục phá sản. Do vậy, đặt ra vấn đề cần phải ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2020-04)

  • Để tồn tại và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quô'c tế và cạnh tranh gay gắt hiện nay, mỗi doanh nghiệp cần thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Để thực hiện được mục tiêu này, các doanh nghiệp luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi doanh nghiệp bỏ ra một khoản tiền lớn đầu tư cho ...