Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Hằng (2010)

 • Bài viết đưa ra một số kết luận từ nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về nhà đầu tư. Để các quy định liên quan được rõ ràng và hợp lý hơn, nội dung của các quy định pháp luật hiện hành cần thể hiện được việc xóa bỏ ranh giới về khái niệm giữa các nhà đầu tư của hoạt động chào bán cổ phần ra công chúng, hình thành khái niệm “nhà đầu tư” duy nhất.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quý Trọng (2010)

 • Sự tồn tại đồng thời của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư với những điểm khác biệt cơ bản về thành lập, quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp đã tạo ra sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên phương diện nào đó là điều khó tránh khỏi. Bài viết đưa ra một số điểm khác nhau cơ bản của...

 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2009)

 • Bài viết làm rõ các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm: thủ tục hành chính về đất đai; hình thức sử dụng đất; quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy đinh sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế; nhận chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài từ tổ chức kinh tế Việt Nam; vấn đề&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Ngọc Lan (2017)

 • Luận án xây dựng và kiểm định các nhân tố thuộc nhận thức của các doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự ửng hộ áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam; đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự ủng hộ áp dụng giá trị hợp lý trong kê toán tại các doanh nghiệp Việt Nam; đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường sự ủng hộ và đẩy mạnh việc áp dụng giá...

 • Bài trích


 • Đinh Hoàng Quang (2015)

 • Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển với quy mô lớn, kéo theo đó có nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì chạy theo lợi nhuận đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, các chế tài về xử lý hành chính, dân sự không đủ sức răn đe, không tương xứng với&#...