Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Đặt điểm về hinhd thức thể hiện -- Đặc điểm về phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong luật của người Chăm ở Ninh Thuận -- Đặc điểm về nội dung điều chỉnh trong luật tục của người Chăm ở Ninh Thuận: Những vấn đề chung về luật tục trong cộng đồng Chăm; những quy định chung của làng (các điều kiêng cữ, quy định về việc gia nhập thành viên mới của làng) ...; những quy định ...

 • Tạp chí


 • Trần Bình (2001)

 • Ngày nay mặc dù đã có sự quản lý của Nhà nước bằng luật pháp song luật tục dân gian của họ vẫn không kém đi vai trò quan trọng. Việc quản lý, giữ gìn trật tự an ninh và phát triển kinh tế xã hội ở làng bản đòi hỏi có sự tham giả đòi hỏi quản lý xã hội của luật tục. Dẫu sao thì luật tục cũng là công cụ mà mọi thành viên trong các làng người Dao đều thấy dễ hiểu, ...

 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vai trò của hệ thống luật tục nói chung, hệ thống luật tụng của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh thuận nói triêng đối với quản lý nhà nước ở cơ sở. Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong luật tục của người Chăm: về nội dung điều chỉnh, luật tục của người Chăm quy định toàn bộ tài sản phục vụ việc cúng tế trong gia đình như quần áo cúng tế, nồi đồng, mân đồng, ống...

 • 2006


 • Hoàng Công Khôi (2006)

 • Tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải được xác lập và đảm bảo thực hiện bằng pháp luật Sự điều chỉnh đó mang lại giá trị xã hội, pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của các quan hệ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hệ thống các văn bản pháp luật về tôn giáo và quản lý nhà nước về những hoạt động tôn giáo chủ yếu là những văn bản dưới luật và chưa thống nhất đồng bộ , chưa&...