Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lừ Văn Tuyên;  Advisor:Nguyễn Thị Việt Hương (2020)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả ở phương diện lý luận và thực tiễn về giá trị quyền con người trong luật tục Thái và tác động luật tục Thái đối với thực hiện pháp luật trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc hiện nay. Luận án phân tích làm rõ thêm những vấn đề về luật tục Thái trong xã hội truyền thống và hiện nay; làm rõ ...

 • Luận án


 • Cao Nguyên;  Advisor:Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Khắc Đức (2020)

 • Luận án hệ thống hoá được các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành trong cộng đồng người Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Luận án chỉ ra một bức tranh tổng quan về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc hiện nay và xu hướng biến đổi của nó.

 • Bài trích


 • Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga (2020-02)

 • Chính phủ Thái Lan mặc dù đã có sự quan tâm đảng kể đến người dân tộc kể từ những năm 1950, song trên thực tế Thái Lan lại không có một chính sách riêng, đặc thù cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Thay vào đó, quốc gia này theo đuổi chính sách "hội nhập" thực chất là "đồng hóa", định hướng các nhóm DTTS hội nhập với dân tộc đa số Thái hơn là tôn trọng và bảo tồn...

 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2020-03)

 • Tình trạng tranh chấp đất đai ở vùng Tây Nguyên trong những năm vừa qua diễn ra hết gay gắt, trong đó có nhiều tranh chấp liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ - nhóm dân cư chiếm số lượng thứ hai ở khu vực này hiện nay. Bài viết cung cấp một góc nhìn về luật tục các dân tộc Tây Nguyên điều chỉnh mối quan hệ liên quan tới đất đai cũng như các cơ chế giải quyết ...