Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.

 • Bài trích


 • Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga (2020-02)

 • Chính phủ Thái Lan mặc dù đã có sự quan tâm đảng kể đến người dân tộc kể từ những năm 1950, song trên thực tế Thái Lan lại không có một chính sách riêng, đặc thù cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Thay vào đó, quốc gia này theo đuổi chính sách "hội nhập" thực chất là "đồng hóa", định hướng các nhóm DTTS hội nhập với dân tộc đa số Thái hơn là tôn trọng và bảo tồn...

 • Bài trích


 • Nguyễn Lâm Thành, Nguyễn Anh Phong; Vũ Huy Phúc, Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Mai Linh (2020-09)

 • Chính sách hậu tái định cư là những chính sách hỗ trợ cho định cư, chính sách hậu tái người dân khu, điểm tái định cư nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế tạo việc làm tăng thụ nhập và giảm nghèo bền vững thông qua các giải pháp như tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng, V.V. Mặc dù, các dự án thủy điện đều triể...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa (2019-01)

 • Khó khăn trong việc triển khai các chính sách giảm nghèo đối với các dân tộc thiểu số những năm gần đây khiến các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận. Bài viết phân tích những hạn chế trong triển khai chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số khi chưa dựa vào văn hóa của người địa phương, chỉ ra những khó khăn khi triển khai thực hiện và đề x...

 • previous
 • 1
 • next