Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Đặt điểm về hinhd thức thể hiện -- Đặc điểm về phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong luật của người Chăm ở Ninh Thuận -- Đặc điểm về nội dung điều chỉnh trong luật tục của người Chăm ở Ninh Thuận: Những vấn đề chung về luật tục trong cộng đồng Chăm; những quy định chung của làng (các điều kiêng cữ, quy định về việc gia nhập thành viên mới của làng) ...; những quy định ...

 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vai trò của hệ thống luật tục nói chung, hệ thống luật tụng của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh thuận nói triêng đối với quản lý nhà nước ở cơ sở. Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong luật tục của người Chăm: về nội dung điều chỉnh, luật tục của người Chăm quy định toàn bộ tài sản phục vụ việc cúng tế trong gia đình như quần áo cúng tế, nồi đồng, mân đồng, ống...

 • Bài trích


 • Phú Văn Hẳn (2019-04)

 • Người Chăm ở vùng Nam Bộ có khoảng 30.000 người cư trú tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang. Hầu hết người Chăm ở vùng này đều theo tín ngưỡng Islam giáo, tiếp tục lưu giữ những giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu những giá trị văn hóa mới, góp phần tạo nên sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Chăm và văn ...

 • previous
 • 1
 • next