Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


  • Giàng A Chu (2022-11)

  • Bài viết trình bày về giải pháp hoàn thiện khâu lập quy hoạch, kế hoạch Tái định cư (TĐC); Giải pháp phát triển bền vững cơ sở hạ tầng khu tái định cư; Giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân và các bên liên quan; Chính sách bồi thường thường/đền bù; Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế; Xây dựng quỹ hỗ trợ người dân hậu TĐC; Đề xuất hoàn thiện, sửa&#...

  • previous
  • 1
  • next