Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Hoàng Cần, Ngô Thị Phương Lan; Hoàng Anh Dũng, Vũ Thành Long; Nguyễn Văn Giáp (2017)

  • Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về 5 vấn đề sau: 1) Tại sao các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên và phía Bắc lại thực hiện các hành vi sinh kế đầy rủi ro, đặc biệt là vay nợ với lãi suất cao? 2) Hiện trạng nợ của các gia đình, bao gồm mức độ, loại hình, khả năng chi trả,... đang như thế nào? 3) Các chiến lược chi trả của họ là gì? (4) Và quan trọng hơn, việc vay...

  • previous
  • 1
  • next