Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Quỳnh Phương, Đỗ Quỳnh Anh; Hoàng Ngọc An, Phạm Thanh Trà; Mai Thanh Tú (2017)

 • Bài viết bàn luận về thực trạng kết hôn trẻ em tại các địa bàn tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên và Quảng Trị. Từ đó tìm kiếm được những nguyên nhân xuất phát tại sao lại kết hôn sớm: về kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua đó có những chính sách, khuyến nghị đến giới trẻ.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (-)

 • Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường kết hợp với Khoa Xã hội học của Học viện Báo chí – Tuyên truyền tiến hành nghiên cứu thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên một số tờ báo in nhằm (i) đánh giá cách một số tờ báo đưa tin và bình luận về người dân tộc thiểu số, (ii) phân tích sự thay đổi trong cách đưa tin và bình luận qua các năm, và (iii) xem xét kh...

 • Báo cáo


 • Viện nghiên cứu Xã hội, kinh tế và Môi trường (2010)

 • Mục tiêu nghiên cứu: Xem xét đánh giá mức độ tiếp cận với các dịch vụ pháp lý trong 8 lĩnh vực của Luật BĐG của phụ nữ và nam giới DTTS; Xem xét và đánh giá tình hình bình đẳng giới trong các nhóm DTTS dựa trên 8 lĩnh vực của Luật BĐG: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và thể thao, sức khoẻ cộng đồng và gia đình; Xác định ...

 • Bài trích


 • Trần Việt Long (2022-10)

 • Bài viết trình bày kết quả phân tích bộ số liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010, năm 2018 và năm 2020 cho thấy công việc của người dân tộc thiểu số chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp nhưng đã có sự sụt giảm và chuyển sang làm các loại hình công việc khác trong giai đoạn 2010-2020.

 • previous
 • 1
 • next