Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Đông Thị Hồng, Phạm Thị Thuỷ (2022-12)

  • Bài viết trình bày các yếu tố tác động, khẳng định việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thiểu số phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực vùng Tây Bắc hiện nay.

  • previous
  • 1
  • next