Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Tấn (2020-06)

 • Từ đổi mới đến nay, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số (DTTS) củng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các DTTS đã có dòng khác nhau. Sự biến đổi trong quy mô và cơ cấu di dân của các đóng góp tích cực cho bản thân người di dân và sự phát triển của nơi đến, nhưng di dân cũng góp phần...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Tấn (2018-05)

 • Trên cơ sở vận dụng lý thuyết "lực hút lực đẩy" trong nghiên cứu di dân các tộc thiểu số ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số xu hướng di dân phổ biến ở nước ta những năm qua, đó là: Xu hướng di dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên; từ vùng núi xuống đồng bằng từ trong nước ra nước ngoài. Trong các xu hướng đó thì xu hướng di cư của những cư dân&#...

 • previous
 • 1
 • next