Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Chiều (2022-07)

 • Bài viết trình bày các nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Chiều (2022-11)

 • Bài viết trình bày nội dung về thực hiện dân chủ với tư cách đảm bảo quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực trạng thực hiện dân chủ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

 • previous
 • 1
 • next