Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Thực hiện dân chủvới tư cáchđảm bảoquyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực trạngthực hiện dân chủtrong vùng đồng bàodân tộc thiểu sốởViệt Nam hiện nay; Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảthực hiện dân chủtrong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 • Tài liệu tham khảo


 •  (9999)

 • |Tác giả trình bày về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng DTTS và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng DTTS và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và giải pháp nâng cao năng lực kết nối thị trường cho vùng DTTS và miền núi.

 • previous
 • 1
 • next