Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1998


 • Authors: Nguyễn Xuân Yêm (1998)

 • Khái quát về việc triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tội phạmphục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.Phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng tăng cả về số lượng lẫn tính chất. Nghiên cứu 7 nội dung cụ thể trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm. Đề ra 4 đề án trong chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạmphục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước

 • 2006


 • Authors: Bùi Xuân Đính (2006)

 • Những yếu tố ảnh hưởng đến cư trú và pháp luật về cư trú ở Việt Nam -- Pháp luật về cư trú qua các thời: Các quy định chung của pháp luật về hộ tịch hộ khẩu; pháp luận vè cư trú đối với khối cư dân đô thị; pháp luật về cư trú đối với khối cư dân nông thôn; pháp luật về cư trú đối với người nước ngoài -- Đưa ra kết luận.

 • previous
 • 1
 • next