Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Virginia có thể tạo thêm 30.700 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 30 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • Energy Information Administration (2009-4)

 • Để đáp ứng cả nhu cầu năng lượng và nước ở Georgia, đặc biệt là trong thời gian hạn hán gần đây và điều kiện khí hậu thay đổi. Các quan chức cần nhận ra và quản lý cẩn thận các mối quan hệ giữa năng lượng và nước.

 • Báo cáo


 • Energy Information Administration (2009-4)

 • Báo cáo dựa trên nguồn dữ liệu: Quản trị thông tin năng lượng, 2008, 2009 nhận xét đánh giá về xu hương tăng giảm hay thay đổi của khí thải nhà kính và nguồn năng lượng sử dụng.

 • Báo cáo


 • Amanda Stevens, Laura Draucker (2013-08)

 • Sáng kiến mới của Viện Tài nguyên thế giới tìm cách sắp xếp các hoạt động kinh doanh của Viện Khoa học với những sứ mệnh của mình. Sử dụng nghiên cứu và chuyên môn từ nhân viên để hướng dẫn, WRI cam kết giảm tác động đến môi trường và xã hội từ các hoạt động của mình.

 • Báo cáo


 • - (2015-10)

 • Tài liệu này xem xét cách Virginia có thể sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải theo Kế hoạch năng lượng sạch mà vẫn giảm thiểu chi phí tuân thủ, đảm bảo độ tin cậy và khai thác các cơ hội kinh tế.

 • Báo cáo


 • William Hua Wen, Lijin Zhong; Xiaotian Fu, Simon Spooner (2017-3)

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của các nguồn nước khác nhau (bao gồm nước mặt, nước ngầm, truyền nước khử mặn và cải tạo nước thải) đối với mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống cấp nước thành phố. Thông qua phân tích kịch bản, báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị.

 • Báo cáo


 • Sarah Forbes, Preeti Verma; Thomas E. Curry, M.J. Bradley; Associates LLC, Dr. S. Julio Friedmann; Lawrence Livermore National Laboratory, Sarah M. Wade (2008-10)

 • Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) đã triệu tập một nhóm hơn 80 bên liên quan để phát triển Nguyên tắc Thu hồi và Lưu trữ Carbon Dioxide (CCS) để đảm bảo các dự án CCS được tiến hành an toàn và hiệu quả.

 • Báo cáo


 • Kristin Igusky, Rebecca Gasper; Noah Kaufman (2015-11)

 • Tài liệu này xem xét cách Pennsylvania có thể sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải theo Kế hoạch năng lượng sạch mà vẫn đáp ứng các tiêu chí giảm thiểu chi phí tuân thủ, đảm bảo độ tin cậy và khai thác các cơ hội kinh tế.

 • Báo cáo


 • Takeshi Kuramochi, Institute for Global Environmental Strategies (2014-06)

 • Vào năm 2013, sau hậu quả của thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra mục tiêu sửa đổi nhằm giảm lượng phát khí thải nhà kính (GHG) xuống 3,8% so với năm 2005 vào năm 2020.