Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ashok Kumar Thanikonda, Deepak Sriram Krishnan; Shreyas Srivatsa (2016-1)

 • Viện tài nguyên thế giới Ấn Độ và Liên minh Công nghiệp Ấn Độ (CII) thông qua sáng kiến Nhóm phát triển thị trường năng lượng xanh (GPMDG) đã cố gắng tổng hợp nhu cầu năng lượng từ sáu người mua là các công ty ở Bengaluru, Coca Cola, Infosys, IBM, Cognizant, Philips và Trung tâm triển lãm quốc tế (BIEC)

 • Báo cáo


 • Bharath Jairaj (2013-01)

 • Bài viết làm nổi bật những công việc và kết quả cụ thể của mạng lưới EGI kể từ khi được khởi xướng sáng kiến vào năm 2003.

 • Báo cáo


 • Joshua Ryor, Letha Tawney (2014-11)

 • Bài viết đưa ra các cách các lựa chọn cung cấp điện (tái tạo so với truyền thống). Hai cách sử dụng điện này đã được so sánh một cách hợp lý dựa trên một số tiêu chí cụ thể.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Việt Nam là nước được đánh giá rất dồi dào tiềm năng về NLTT (như năng lượng gió, thuỷ điện, mặt trời...). NLTT có thể tạo ra nguồn điện ngoài lưới tại chỗ, rẻ tiền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Nếu được đầu tư phát triển đúng hướng, nguồn năng lượng này có thể góp phần quan trọng vào giải quyết vấn đề năng lượng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi...