Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • James Bradbury (2012-04)

 • Hệ thống năng lượng điện của Hoa Kỳ đang dần chuyển sang các hình thức phát điện sạch hơn. Một dấu hiệu của sự chuyển đổi này là việc sử dụng giảm dần than cho sản xuất điện. Tài liệu này xem xét các lý do cho sự chuyển đổi và những lợi ích tiềm năng.

 • Báo cáo


 • Energy Information Administration (2009-4)

 • Báo cáo dựa trên nguồn dữ liệu: Quản trị thông tin năng lượng, 2008, 2009 nhận xét đánh giá về xu hương tăng giảm hay thay đổi của khí thải nhà kính và nguồn năng lượng sử dụng

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-01)

 • Báo cáo này đề cập nội dung về việc Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã giới thiệu các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới.

 • Báo cáo


 • Jenna Goodward (2011-06)

 • Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng tăng để đáp ứng việc sử dụng hiệu quả năng lượng, từ thành phố New York đến Thượng Hải. Tài chính từ lâu đã là một rào cản, cần có một loạt các công cụ tài chính mới có thể giúp mở khóa dòng vốn. Để giúp chính phủ và doanh nghiệp hiểu làm thế nào họ có thể thúc đẩy đầu tư có hiệu quả năng lượng, bài viết này giải ...

 • Báo cáo


 • Jenna Goodward, Rebecca Smith (2011-01)

 • Người tiêu dùng điện quan tâm đến việc chuyển đổi sang năng lượng mặt trời thường phát hiện ra một số những khuyết điểm còn tồn tại của hệ thống. Những hạn chế này đang bắt đầu được giải quyết bằng các chính sách đo lường mạng tính linh hoạt hơn ở nhiều tiểu bang.

 • Báo cáo


 • Chris Lau, Nicholas Bianco (2009-07)

 • Có 3 chương trình kinh doanh và trao đổi khí nhà kính tại khu vực đang ở trong giai đoạn lập kế hoạch và đưa vào hoạt động ở Bắc Mỹ. Tóm tắt này thảo luận về từng chương trình trong chuỗi chương trình đó.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2013-12)

 • Báo cáo phân tích sự kiện Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập ô nhiễm carbon ...

 • Báo cáo


 • Deborah Seligsohn, Sarah Forbes; Yue Liu, Zhang Dongjie; Logan West (2010-08)

 • Bài viết này trình bày cách thức thu nhận và lưu trữ carbon dioxide (CCS) được quy định trong chính sách môi trường của Trung Quốc, với trọng tâm là bảo vệ con người và môi trường.