Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019-06-03)

  • Cung cấp thông tin về Số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp các năm 2015, 2016 và 2017; số lượng doanh nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu đầu vào từ ngành nông nghiệp; Số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có chủ sở hữu là người nước ngoài được thu thập trong tổng điều tra kinh tế năm 2017 (kết quả điều tra năm 2016); Dân số các tỉnh, thành phố tính đế...

  • previous
  • 1
  • next