Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đồng Ngọc Ba (2005)

 • Ở Việt Nam, do điều kiện lịch sử xã hội đặc thù, doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm khác biệt so với xu hướng phổ biến trên thế giới. Một trong những khác biệt đó là vấn đề loại hình doanh nghiệp. Từ quan điểm phân loại doanh nghiệp dựa trên tiêu chí là tính chất sở hữu, pháp luật hiện hành phân chia doanh nghiệp thành các loại hình cơ bản: Doanh nghiệp tư nhân, ...

 • 2005


 • Ngô Viễn Phú (2005)

 • Khái niệm và địa vị pháp lý của tổng giám đốc công ty cổ phần -- Quyền và nhiệm vụ của tổng giám đốc -- Quyền hạn của tổng giám đốc ở một số nước khác -- Kết luận: Tổng giám đốc là người có quyền và nhiệm vụ điều hành nghiệp vụ thường nhật của công ty và là cán bộ cao cấp do Hội đồng đồng sự bổ nhiệm và ủy quyền, chịu sự lãnh đạo và kiểm soát của Hội đồng đồng sự.&#...

 • Tạp chí


 • Trần Quỳnh Anh (2012)

 • Tìm hiểu khái quát pháp luật Cộng hoà liên bang Đức về công ti trách nhiệm hữu hạn và mô hình công ti TNHH theo pháp luật Cộng hoà liên bang Đức. Là mô hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, công ti TNHH đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của pháp luật. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ti TNHH trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước, trong đó&...

 • Luận án


 • Xaykham Vannaxay;  Advisor:Trần Ngọc Dũng; Nguyễn Thị Vân Anh (2018)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển, phân tích các yếu tố chi phối và xác định những nội dung cơ bản của pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào. Khảo cứu mô hình và quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó có so sánh, đánh giá nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho quá trình xây dựng pháp luật về doanh nghiệp ở Lào. Đề xuất phương hướng&#...

 • Bài trích


 • Phan Thị Thanh Thủy (2018-01)

 • Tính minh bạch được đánh giá là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong quản trị công ty. Tăng cường minh bạch trong quản trị công ty là mục tiêu của mọi cải cách về pháp luật quản trị công ty. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ các vấn đề trên đồng thời phân tích những kinh nghiệm thực thi tính minh bạch trong quản trị công ty cổ phần ở một số nước điển hình trên thế ...