Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-12)

 • Tổng quan về các xu hướng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đổi mới của khu vực doanh nghiệp. Phần đầu của tài liệu trình bày một cách hệ thống các thông tin then chốt về các công cụ chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới của doanh nghiệp. Phần sau trình bày các dữ liệu được công bố theo chuỗi thời gian kéo dài bốn năm cho phép đánh giá hiệu...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-09)

 • Giới thiệu tổng quát kinh nghiệm thực hiện các biện pháp ưu đãi thuế nghiên cứu và phát triển của các nước OECD và các nước khác, và việc sử dụng công cụ này để đạt được các mục tiêu chính sách nghiên cứu phát triển cụ thể; các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế các biện pháp khích lệ bằng thuế đối với nghiên cứu và phát triển phù hợp với bối cảnh hệ thống thuế doanh nghiệp và thành&#x...

 • previous
 • 1
 • next