Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện đang được nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh. Việc quy định phân tán và nhiều quy định không cụ thể, không rõ ràng, thậm chí xung đột giữa các văn bản đã làm các doanh nghiệp khó vận dụng vào hoạt động M&A trong lĩnh vực hoạt động của mình, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực trạng&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Trong thời gian qua, doanh nghiệp Nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ chủ sở hữu giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù kinh tế thế giới chưa hồi phục, xuất khẩu hàng hóa còn hạn chế nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của&#x...

 • previous
 • 1
 • next