Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thị Bảo Ánh (2008)

 • Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp. Hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ nên cần có nhiều giải pháp để phát triển việc mua bán doanh nghiệp như đào tạo nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật, tài chính, môi giới, tư vấn,...đặc biệt không thể thiếu các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Lê Đình Vinh (2004)

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp khác nhau để tiếp cận và giải quyết vấn đề kiểm soát các giao dịch tư lợi: (1) Pháp luật cấm những người quản lý công ty và những người có liên quan của họ thiết lập giao dịch với công ty và cấm công ty giao dịch với công ty khác mà ở đó cổ đông hoặc người quản lý công ty có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp. (2) Cho phép các chủ thể ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung, Vũ Phương Đông (2008)

 • Tìm hiểu thoả thuận thành lập công ty trong pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng thành lập công ty.

 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2005)

 • Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã thông qua Luật hợp tác xã mới. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004. Bài viết này đề cập những vấn đề mới cơ bản trong luật hợp tác xã năm 2003 so với Luật hợp tác xã năm 1996.