Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Vụ Công tác lập pháp (2003)

 • Nêu sự cần thiết cần sửa đổi cơ bản luật Hợp tác xã năm 2003; những vấn đề chung; Thành lập và đăng ký kinh doanh; xã viên; tổ chức và quản lý HTX; tài sản và tài chính của HTX; tổ chức lại, giải thể, phá sản HTX; liên hiệp và liên minh HTX; quản lý NN đối với HTX.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Hữu Huỳnh; Đậu Anh Tuấn (2007)

 • Nhà nước hiện hoàn toàn không thích hợp với vai trò "dắt tay chỉ việc" hay "chủ quản giám sát" của hiệp hội... Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội doanh nghiệp ra đời dễ dàng hơn, thiết kế được cơ chế ban hành chính sách và cơ chế đối thoại thực sự chính sách, công khai, hỗ trợ tổ chức hiệp hội công ích ra đời với các nhóm lợi ích kinh tế.

 • 2005


 • Phan Huy Hồng (2005)

 • Đặt vấn đề -- Các lý thuyết về năng lực pháp luật của pháp nhân -- Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký hay là sự hạn chế năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh -- Cần một cách tiếp cận mới -- Và hai phương án giải quyết.

 • 2000


 • Trần Thơ (2000)

 • Electronic Resources; Khái quát về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tiến hành khảo sát thực trạng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã phi nông nghiệp

 • 2000


 • Lê Thị Châu (2000)

 • Electronic Resources; Lần lượt đề cập và phân tích những khía cạnh về vấn đề phân biệt tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia công ty đối vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 1999 bao gồm: Cổ đông sáng lập công ty, chủ đầu tư, người quản lý và điều hành công ty, thành viên công ty. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa chủ thể góp vốn với thực thể pháp lý được ra đời với mục đích tìm...