Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Nguyễn Khoa Bình (1996)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK. Phân tích thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK ở Việt Nam. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Nghiện, Võ Thanh Tuấn; Lê Thị Thanh Huyền (2020-04)

 • Thế giới đang chứng kiến sự phát triển nhanh và ứng dụng rộng khắp của mô hình kinh tế thuê bao, là kết quả của sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trên nền tảng công nghệ. Cùng với đó, nhiều hoạt động kinh doanh truyền thống theo hình thức chuyển quyền sở hữu dần bị thay thế. Bài viết phân tích về xu hướng tiêu dùng và kinh doanh mới này, qua đó, đưa ra đề xuất giúp doanh nghiệ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Như Phát, Phạm Thị Hiền (2020-08)

 • Hiện nay, nền tảng công nghệ số phát triển rất mạnh mẽ, tác động không hề nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu. Bài viết này, dưới góc độ của Luật Cạnh tranh, nêu ra một số vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên nền tảng số hỏa với những nội dung gồm: Việc định danh dịch vụ, xác định vai trò các bên doanh; vấn đề Nhà nước điều tiết cạnh tranh thông...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Huyền Trang (2017-04-18)

 • Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước những thách thức lớn. Điều đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết cho khối doanh nghiệp này cần duy trì và nân...

 • Bài trích


 • Đào Thị Thu Giang, Cao Đinh Kiên; Hoàng Hà Anh (2020-10-17)

 • Bài nghiên cứu phân tích thực trạng cũng như tác động của liên kết kinh doanh lên các cấu phần của năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, bao gồm thị phần, uy tín, năng suất lao động, và hiệu quả kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nhận thức và định hình được ảnh hưởng của liên kết kinh doanh lên sự phát triển của mình.

 • Thông tin chuyên đề


 • Lê Mạnh Hùng (2021-02)

 • Bài viết trình bày kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất các mục tiêu và giải pháp cho 5 năm tiếp theo nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

 • Bài trích


 • Hồ Đức Phớc (2021-02)

 • Bài viết trình bày vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình minh bạch hóa cũng như nâng cao hiệu quả của công tác cổ phần hóa. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số vấn đề cần hoàn thiện trong quá trình kiểm toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.