Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Phùng Danh Cường (2017-06)

  • Các môn lý luận chính trị trang bị thế giói quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên. Từ vai trò quan trọng đó, bài viết nêu rõ thực trạng việc dạy và học các môn lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc học &#x...

  • Bài trích


  • Vũ Tuấn Anh, Vũ Hồng Vân (2019-04)

  • Thời gian qua, hoạt động thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ tại các trường và cơ chế. Việc kết nối cung - cầu trong thị trường khoa học và công nghệ còn lỏng lẻo khiến các nhà khoa học khó tiếp cận với doanh nghiệp, các kết quả nghiên cứu chưa được hoàn thiện theo yêu cầu thị trường để có thể áp dụng trong sản xuất kinh doanh. Bài viết đề xuất xây dưng Trung tâm ươm&#...