Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Chu Hồng Thanh (2020-07-28)

 • Trong khoảng vài thập kỷ gần đây, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước là vấn đề nổi trội được sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức quốc tế, các chính phủ và người dân của các quốc gia trên thế giới. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước ở Việt Nam, với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, vấn đề công khai, minh bạch v...

 • Thông tin chuyên đề


 • Chu Hồng Thanh (2022-05-20)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và việc tổ chức sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giao dục đại học hiện đặt ra như một nhu cầu tất yếu và cấp bách trong quản trị đại học hiện nay

 • Bài trích


 • Chu Hồng Thanh (2020-09-20)

 • Nghị quyết số 88/2014/QH13 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội khóa 13 ban hành từ năm 2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14 bổ sung Nghị quyết số 88/2014/QH13 ban hành từ năm 2017, nhưng chính thức được chuẩn bị thực hiện từ năm học 2020-2021 với việc dạy học theo các bộ sách giáo khoa mới bắt đầu từ lớp 1. Như vậy, dưới&...

 • previous
 • 1
 • next