Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hà Văn Cân (2016)

 • Tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của Giáo dục đại học ở Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xây dựng khung lý thuyết, thiết kế các công cụ để đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Thực hiện phân tích chi phí - hiệu quả trong ĐTNC và ĐTTC ở một số trường ...

 • Bài trích


 • Vũ Đức Lê (2016)

 • Bài viết đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học, phải thưởng xuyên học tập để nâng cao năng lực, trình độ và hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu công việc ở mọi thời điểm

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Vân Anh;  Advisor:Trần Hùng, Nguyễn Hóa (2019)

 • Luận án đã trình bày khái quát sự hình thành và phát triển của của các trường đại học thuộc Bộ LĐTB&XH, phân tích quy mô đào tạo và chất lượng đào tạo của các trường đại học thuộc Bộ LĐTB&XH để từ đó tìm ra được những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến việc NCNL của giảng viên. Luận án đã khảo sát, điều tra để biết được thực trạng năng lực giảng viên và việc nâng cao năng lực g...

 • Bài trích


 • Trần Thị Bảo Khanh (2015)

 • Bài viết bàn về thực trạng đội ngũ giảng viên bậc đại học, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt (2020-09)

 • Tự do học thuật được quan niệm rộng rãi là một phần của quyền tự do ngôn luận vốn đã được luật nhân quyền quốc tế và các Hiến pháp Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, vấn đề này còn ít được quan tâm nghiên cứu và chú trọng đảm bảo trong thực tiễn ở Việt Nam. Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã bổ sung điều khoản về tự chủ học thuật của cơ sở giáo dục đại&#x...