Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Đăng Thành (2014)

  • Ngày 29/5/2014, Học viện Hành chính quốc gia kỷ niệm 55 năm truyền thống và đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng. Học viện đã có công lao to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn.

  • -


  • Nguyễn Ngọc Thao (2014)

  • Khoa Quản lý tài chính công tiền thân là Tổ bộ môn Quản lý nhà nước về Tài chính và Tiền tệ, trực thuộc Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế. Được chính thức thành lập năm 2002. Qua hơn 10 năm phát triển và trưởng thành, Khoa đã và đang hướng đến chất lượng và đạt được hiệu quả công việc cao.