Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hùng (2018-10)

 • Trên thế giới, khái niệm tự chủ đại học phản ánh sự biến đổi mối quan hệ giữa đại học theo tinh thần phát huy truyền thống tự do học thuật của đại học và giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của cơ quan công quyền vào quản trị đại học về tổ chức, tài chính, nhân sự. Việt Nam, tự chủ đại học gắn với tự chịu trách nhiệm, được hơn 20 trường đại học thí điểm thực hiện ở 6 lĩnh vự...

 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hùng (2019-10-21)

 • Bài viết tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malai-xi-a, Nhật Bản và Ca-na-đa có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này trong đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam và việc “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục, nhưng vẫn có thể tìm thấy các biểu hiện “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được đổi...

 • Bài trích


 • Lê Ngọc Hùng (2019-03-13)

 • Trên thế giới, khái niệm tự chủ đại học phản ánh sự biến đổi mối tương quan giữa nhà nước và cơ sở đào tạo theo tinh thần phát huy truyền thống tự do học thuật của đại học và giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của cơ quan công quyền vào quản trị đại học về tổ chức, tài chính, nhân sự. Ở Việt Nam, tự chủ của cơ sở giáo dục đại học luôn là tự chủ có điều kiện, gắn với tự...

 • previous
 • 1
 • next