Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Ngô Thị Diệp Lan (2018-07)

 • Hiến pháp năm 2013 quy định "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Đây là một quy định bao hàm tính triết lý ở tầm vĩ mô, trong góc nhìn phát triển toàn diện về giáo dục. Tại thành phố Hà Nội trong thời gian qua, chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được giữ vững và có nhiều tiến bộ. Bên cạnh những&...

 • Bài trích


 • Ngô Thị Diệp Lan (2015)

 • Đổi mới quản lý giáo dục nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở nhiều cấp học đã và đang là nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo theo định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình, các phương pháp quản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục ở các cơ sở đào ...

 • Bài trích


 • Ngô Thị Diệp Lan (2015)

 • Quản lý nhà nước trong kiểm định chất lượng có một vai trò quan trọng đối với giáo dục trung học cơ sở. Quá trình quản lý ở đây có thể khái quát với hai vai trò: tạo hành lang, môi trường pháp lý và chức năng trợ giúp. Kiểm định chất lượng được xem là công cụ để hướng tới chất lượng thì Nhà nước cần phải quản lý, vận dụng công cụ đó để nâng cao chất lương giáo dục trung học&#...

 • Luận án


 • Ngô Thị Diệp Lan;  Advisor:Đặng Khắc Ánh, Trương Quốc Chính (2019)

 • Luận án đã phân tích thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về GDPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến bước đầu trong công tác quản lý nhà nước về GDPT, nhưng phân cấp quản lý nhà nước về GDPTtrên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các hạn chế này tập trung trong ba lĩnh vực chủ chốt: (i) bộ máy, nhân sự...

 • previous
 • 1
 • next