Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Vân (2018-06)

 • Từ hướng đi và phát triển trong giai đoạn tới, Học viện cần có tầm nhìn mới trong phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên với quan điểm: nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần được xem là giải pháp chiến lược, là yếu tố then chốt quyết định đến sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia để Học viện phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Vân (2021-10)

 • Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Bài viết đưa ra một số vấn đề về chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học hiện...

 • previous
 • 1
 • next