Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Trung Thành;  Advisor:Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thanh Tùng (2020)

 • Luận án xây dựng dựng được bức tranh thực trạng vấn đề nghiên cứu tại Trường Đại học Xây dựng, thông qua xây dựng bộ Phiếu hỏi ý kiến với các đối tượng liên quan để khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo trên. Đề xuất được 06 giải pháp cấp thiết và khả thi theo kết quả khảo nghiệm ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trung Thành (2021-12)

 • Nghiên cứu thực tế là một học phần bắt buộc đối với học viên trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; học phần này giúp học viên vận dụng những kiến thức đã học để nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết những vấn đặt ra từ thực tiễn gắn với nhiệm vụ công tác. Thực tế cho thấy vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, do đó&#x...

 • previous
 • 1
 • next