Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (2017)

 • Báo cáo kiến nghị tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực chính là Nghị định thay thế nghị định 73 và thứ hai, các vấn đề liên quan đến đào tạo và kỹ thuật dạy nghề (năm 2017)

 • Báo cáo


 • Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (2015)

 • Bản báo cáo kiến nghị của nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo tập trung vào hai nội dung chính: Nghị định 73 và các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo nghề (năm 2015).

 • Báo cáo


 • Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (2014)

 • Báo cáo nêu các vấn đề về quản trị cấp quốc gia về giáo dục đại học; giấy phép lao động, phát triển đào tạo nghề dựa trên nhu cầu của thị trường lao động

 • previous
 • 1
 • next