Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2017-9-12)

 • Tác giả chỉ 14 điểm góp ý cho việc sửa đổi và bổ sung Luật Giáo dục liên quan đến các nội dung chính: Các chính sách, Hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Đỗ Nhật Tiến (2018-05-08)

 • Bài viết trình bày quyền tự chủ đã được đưa vào giáo dục phổ thông nước ta từ hơn mười năm nay cả trên phương diện pháp lý lẫn tổ chức thực hiện; việc thực hiện tự chủ trong giáo dục nước ta mới ở chặng đường đầu tiên và còn nhiều bất cập và kiến nghị trong thời gian tới cần hướng tới chất lượng, cùng những việc cần làm để quyền tự chủ trong giáo dục phổ thông thực sự là một&...

 • previous
 • 1
 • next