Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Tại Đối thoại Chính sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với SHARE, và Ban Thư ký ASEAN, UNESCO, SEAMEO RIHED, AUN tổ chức từ ngày 27-29/7/2022 tại Hà Nội, Lộ trình Không gian giáo dục đại học ASEAN 2025 đã được chính thức công bố. Điều đó tạo cú hích thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam nâng cao chất lượng, thu hẹp khoảng cách chất lượng với các hệ thống giáo dục đại học phát triển hơn trong khu vực ASEAN. Trong bài viết này, khoảng cách chất lượng được nhận dạng qua khoảng cách phát triển về hệ thống bảo đảm chất lượng, về khung trình độ quốc gia và về hệ thống tín chỉ giữa các nước thành viên ASEAN. Từ đó, bài viết đi tới nhận định rằng để giáo dục đại học Việt Nam đuổi kị...

  • previous
  • 1
  • next