Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Phạm Tất Dong (2018-01-01)

 • Chính việc tổ chức tốt giáo dục người lớn, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn và điều kiện tiên quyết để chúng ta đạt mục tiêu có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với thành quả của cuộc cách mạng 4.0.

 • Bài trích


 • Phạm Tất Dong (2021-11)

 • Giáo dục mở là giáo dục không có yêu cầu nhập học và thường được cung cấp trực tuyến; đồng thời, loại bỏ mọi rào cản đối với cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và kiến thức mà người học có nhu cầu. Những phương diện mở chủ yếu của giáo dục mở là: "mở về đối tượng", "mở về địa điểm", "mở về phương pháp" và "mở về ý tưởng". Dựa vào công nghệ kỹ thuật s...

 • previous
 • 1
 • next