Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hà Văn Cân (2016)

 • Tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của Giáo dục đại học ở Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xây dựng khung lý thuyết, thiết kế các công cụ để đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Thực hiện phân tích chi phí - hiệu quả trong ĐTNC và ĐTTC ở một số trường ...

 • Bài trích


 • Trần Thanh Giang (2018-12)

 • Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên luôn là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, được các nhà trường chú trọng trong thực hiện bằng nhiều phương thức giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, thời gian qua, do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chưa đạt được như mong muốn, vì vậy, cần phải có giải pháp tích cực hơ...

 • Bài trích


 • Lê Thanh Thập (2019-04)

 • Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam là diện mạo thể hiện bản sắc văn hoá độc đáo của cộng đồng 54 thành phần dân tộc anh em, đóng vai trò nền tảng trong các hoạt động xác lập mỗi quan hệ gắn bó keo sơn giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với cộng đồng. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống; phân tích các nội dung tiêu biểu...

 • Luận án


 • Tô Nhi A;  Advisor:Nguyễn Thị Hoa (2019)

 • Nghiên cứu đưa ra khái niệm kỹ năng thực hành nghề của sinh viên sư phạm mầm non như sau: Kỹ năng thực hành nghề sư phạm mầm non là cách thực hiện những thao tác, hành động của hoạt động nghề mầm non một cách đúng đắn, thuần thục của những sinh viên sư phạm mầm non, ở giai đoạn luyện tập, trong quá trình đào tạo nghề tại trường đại học sư phạm/cao đẳng sư phạm/ khoa s...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Đoan Trân;  Advisor:Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Thanh Tráng (2020)

 • Nghiên cứu đã chỉ ra mức độ tác động của bốn yếu thuộc nhận thức và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự gắn kết của sinh viên ở trường đại học. Đó là: i) Giá dịch vụ cảm nhận, và khả năng hấp thu tác động tích cực đến sự gắn kết của sinh viên là hai mối quan hệ chưa được tìm thấy trước đây trong bối cảnh giáo dục đại học; ii) Với mục&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Trương Phương Uyên;  Advisor:Lý Vĩnh Trường, Lê Anh Thơ (2020)

 • Luận án đã xây dựng và ứng dụng khá hợp lý chương trình thực nghiệm phương pháp học tập tự điều chỉnh trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing: Thời gian thực nghiệm bao gồm 33 tiết (11 tuần). Mỗi nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng gồm 100 sinh viên (75 nữ, 25 nam, tuổi trung bình là 19 tuổi) ở các chuyên ngành đào tạo khác nhau, tương ứng với 3 lớp họ...