Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hồ Viết Thịnh;  Advisor:PGS.TS Đỗ Hữu Tùng (2019-03-19)

 • Đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.

 • Tạp chí


 • Nghiêm Thị Hải Yến (2019-06)

 • Ở Việt Nam, lịch sử Đông Nam Á chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại một số trường đại học từ những năm 90 của thế kỷ XX. Là một nội dung quan trọng trong chương trình lịch sử thế giới, kiến thức về lịch sử Đông Nam Á được bổ sung, cập nhật mới trong mỗi lần tái bản giáo trình lịch sử thế giới. Tuy nhiên, từ thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đông Nam Ả&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lê (2019-05)

 • Hợp tác đào tao cán bô giữa Việt Nam và Lào là môt nhiêm vụ chính trị quan trọng, có bề dày lịch sử, xuất phát từ lợi ích dân tộc lâu dài của hai nước. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã giúp đào tạo được rất nhiều đội ngũ cán bộ cho Lào, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Lào và duy trì, củng cố, vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, N...

 • -


 • Đỗ Đức Minh (2014)

 • Phân tích nội dung các điểm mới được quy định trong Luật Giáo dục đại học 2012 về : phân tầng cơ sở GDĐH; xã hội hóa GDĐH; quyền tự chủ của cơ sở GDĐH; kiểm soát chất lượng đào tạo. Trình bày ý nghĩa của việc ban hành Luật GDĐH và những vấn đề đặt ra hiện nay : thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; hoàn thiện pháp luật về giáo dục trong ...