Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Nguyễn Hoa Mai (2016)

  • Bài nghiên cứu khẳng định quá trình đổi mới tuy duy về xã hội, văn hóa, giáo dục như: “Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội”.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phạm Quốc Hoàn (2019)

  • Bài viết đề cập đến thực trạng về giáo dục nghề nghiệp; một số giải pháp đã áp dụng tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; từ đó đưa ra một số đề xuất.

  • Bài trích


  • Vũ Xuân Hùng (2019)

  • Bài viết trình bày khái quát về thực trạng việc chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao cấp độ quốc tế và việc triển khai thí điểm đào tạo các chương trình này ở các trường chất lượng cao thời gian vừa qua, nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được, những khó khăn. Đồng thời qua đó, đề xuất một số giải pháp triển khai, nhân rộng các chương trình chất lượng cao cấp độ quốc tế này&...