Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020-10)

 • Tài liệu cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến giáo dục và đào tạo trong năm 2020. Một số vấn đề cụ thể được đề cập: thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, thực hiện tốt mục tiêu kép tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo sự nghiêm túc,...

 • Bài trích


 • Vũ Đăng Dũng (2020-09)

 • Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tài chính - Ọuản trị kinh doanh dục thể chất trong trường học nói chung, trong các trường đại học nói riêng là nội dung quan trọng, góp phần luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe hoạt động học tập và hình thành công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ. Chính ...

 • Bài trích


 • Đoàn Kim Huy (2020-10)

 • Bài viết đã nêu ra quy trình đào tạo, nội dung đào tạo của Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu - Ba, sự đa dạng trong các nội dung đào tạo, tập trung nghiên cứu và phổ biến khoa học và từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

 • Bài trích


 • Lò Thị Phương Nhung, Nguyễn Mai Phương (2021-03)

 • Dữ liệu lớn (Big data) là một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, dữ liệu lớn đã và đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong công tác đào tạo, dữ liệu lớn làm thay đổi căn bản từ công tác quản lý, vận hành đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu. Bài viết tổng quan về ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo trên thế gi...