Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lê Trọng Tuấn, Tạ Xuân Phương; Đàm Thị Trung Thu (2021-01)

  • Nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số là một trong những nguồn lực đặc biệt quan trọng góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Hàng năm, số lượng học sinh người dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh dân tộc...