Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Hương (2020-10-28)

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận để dư luận bức xúc về một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 có trách nhiệm của Bộ, Hội đồng thẩm định và tác giả. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu nhà Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Trinh (2021-03-25)

 • Ở Việt Nam, trong bối cảnh xã hội hoá giáo dục diễn ra nhanh, mạnh ở nhiều cấp học và một trong những điểm nổi bật của công tác xã hội hoá giáo dục đó chính là sự phát triển nhanh của các trường ngoài công lập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện mới. Với sự thay đổi này,&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Phúc, Dương Mạnh Cường (2023-10-30)

 • Bài viết trình bày tiêu chí đánh giá và mức độ chất lượng cần được xem xét dưới giác độ của đối tượng thụ hưởng dịch vụ (người được đào tạo và cộng đồng của họ, người sử dụng nhân lực, nhà nước và những đối tượng liên quan khác như cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân tài trợ cho người được đào tạo, cơ sở đào tạo).

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Mậu Hùng (2023-10-30)

 • Chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) là một khái niệm được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống, nhưng cách hiểu và phương thức áp dụng khái niệm này vào trong thực tiễn quản trị GDĐH Việt Nam vẫn còn nhiều khác biệt nhất định. Việc đánh giá chất lượng giáo dục chỉ dựa trên các yếu tố thành công của người học, năng lực công bố khoa học của cơ sở GDĐH, năng lực cung cấp các gói dịch ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Như Quyến (2023-10-30)

 • Bài viết trình bày quan điểm về đánh giá chất lượng giáo dục đại học; Ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên cơ hữu làm nên giá trị thật về chất lượng giáo dục đại học trong tổ chức nhà trường và kiến nghị hai ý kiến về đánh giá chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.