Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Huỳnh Thế Du (2010)

  • Bài viết đánh giá lại những dự báo nhu cầu giao thông hiện có, thậm chí thực hiện một dự báo mới là việc làm hết sức cần thiết. Thay vì đầu tư đường sắt cao tốc, nên ưu tiên xây dựng mạng lưới đường bộ cao tốc (ĐBCT) và nâng câp hệ thống đường sắt hiện tại cùng với việc chuẩn bị đủ cơ sở hạ tầng cho vận tải hàng không

  • Bài trích


  • Phạm Thị Mùi, Nguyễn Ngọc Lan (2020-03)

  • Chương trình hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) được hình thành từ năm 1992 do Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ cho 6 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Lào, Việt Nam, Trung Quốc (gồm tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây), Campucliia, Thái Lan và Myanmar. Kết nối giao thông vận tải là ưu tiến hàng đầu trong Chương trình GMS với chính sách kết nối giao thông tập trung mạnh ...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Nguyễn Minh Thảo (2020-04-20)

  • Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điều 3, điều 102, điều 106, điều 116, điều 117, điều 118, điều 140, điều 141 và đề nghị bổ sung các quy định riêng về điều kiện kinh doanh cho loại vận tải cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)