Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Ngọc Bích (2007)

  • Trình bày một số ý kiến về những hạn chế của pháp luật trong quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Những hạn chế này đã gây ùn tắc trong việc xử phạt và làm cho hiệu quả của xử phạt không cao. Để nâng cao hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính cần khắc phục những bất cập hiện có, góp phần làm cho quy định của pháp luật khách quan, khoa học và hoàn thiện hơn.