Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Duy Gia; Thúy Vân (2014)

 • Bài phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - nguyên Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia với chủ đề vai trò, vị trí khoa học hành chính trong công tác quản lý nhà nước.

 • -


 • Đoàn Kim Huy (2014)

 • Giới thiệu đôi nét khái quát về Trường Quản trị và Hành chính công quốc gia Phi-líp-pin. Trình bày các chương trình đào tạo của NCPAG : chương trình cử nhân hành chính công; chương trình thạc sỹ quản lý hành chính công; chương trình đào tạo tiến sỹ hành chính công; chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quản lý công. Sơ lược về các trung tâm trực thuộc và công tác thông tin tư liệu và xuất bản ...

 • -


 • Học viện Hành chính quốc gia (2014)

 • Trình bày nội dung các hoạt động của Học viện Hành chính quốc gia từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014 : triển khai nội dung phổ biến,giáo dục pháp luật; bế giảng lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm hiện đại tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội; hội thảo khoa học "Giảng dạy các môn học khoa học đại cương trong môi trường đặc thù của sinh viên Học viện Hành chính"...

 • -


 • Phan Thị Kim Phương (2014)

 • Trường Hành chính Quốc gia (KSAP) - Ba Lan: Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và các chương trình đào tạo

 • -


 • Nguyễn Đăng Thành (2014)

 • Ngày 29/5/2014, Học viện Hành chính quốc gia kỷ niệm 55 năm truyền thống và đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng. Học viện đã có công lao to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn.