Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2006)

 • Tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính; phân tích những biểu hiện chủ yếu của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính nhà nước và ảnh hưởng của tính đa dạng phức tạp của bộ máy hành chính tới việc cải cách bộ máy hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Phân loại văn bản pháp luật. (2) Những điểm khác nhau căn bản giữa văn bản áp dụng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật. (3) Là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản áp dụng pháp luật.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2007)

 • Bài viết làm rõ sự cần thiết phải đưa vấn đề giới vào nội dung môn học luật hành chính; tìm hiểu thực trạng vấn đề giới trong nội dung môn học luật hành chính, những vấn đề được thể hiện rõ trong nội dung môn học; một số kiến nghị để thay đổi và hoàn thiện nội dung giảng dạy về giới trong môn luật hành chính.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2008)

 • Một quyết định hành chính hoàn chỉnh là quyết định vừa hợp pháp, vừa hợp lý. Tuy nhiên tính hợp pháp và hợp lý của quyết định có sự độc lập nhất định đối với nhau nên một quyết định hợp pháp không có nghĩa là hợp lý và ngược lại. Đây chính là hai tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của quyết định hành chính.

 • previous
 • 1
 • next