Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2008)

 • Một quyết định hành chính hoàn chỉnh là quyết định vừa hợp pháp, vừa hợp lý. Tuy nhiên tính hợp pháp và hợp lý của quyết định có sự độc lập nhất định đối với nhau nên một quyết định hợp pháp không có nghĩa là hợp lý và ngược lại. Đây chính là hai tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của quyết định hành chính.

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Quang (2003)

 • Tìm hiểu về thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính ở Nhật Bản; phân tích kinh nghiệm giải quyết hành chính và những vấn đề còn tồn tại trong giải quyết kiện tụng hành chính ở Nhật Bản.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Quang (2001)

 • Tìm hiểu về các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính ở Australia hiện nay thông qua các cơ quan tài phán hành chính; toà án tư pháp và cơ quan thanh tra nghị viện liên bang.

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Quang (2005)

 • Quan niệm về tài phán hành chính trên thế giới là quan niệm hết sức phong phú nhưng đôi khi chưa có sự đồng nhất. Sự không đồng nhất trong quan niệm về tài phán hành chính xuất phát từ sự khác nhau của những hệ thống luật trên thế giới và cũng bởi sự khác nhau trong quan niệm này dẫn đến sự khác nhau giữa các quốc gia trong việc tìm kiếm mô hình để thực hiện quyền phán xét đối...

 • Tạp chí


 • Hoàng Quốc Hồng (2005)

 • Bàn về quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của toà hành chính. Hiện nay, việc quy định quyết định hành chính, hành vi hành chính chưa có sự thống nhất rõ ràng gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức khởi kiện bảy về quyền lợi hợp pháp của mình và hoạt động của toà án nhân dân trong việc bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức.