Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-12-13)

 • Báo cáo kết quả thường niên này cung cấp một tiến trình của Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong năm 2012, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển năm năm mới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc. Chiến lược, mạch lạc và định hướng kết quả ‘Một kế hoạch 2012-2016, phù hợp với các ưu tiên quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng toàn diện và xanh; tiếp cận các dịch vụ xã&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-05-25)

 • Báo cáo thường niên năm 2011 của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả phát triển chính đạt được trong năm 2011 với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Báo cáo nhấn mạnh cách LHQ đóng góp cho cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam bằng cách giúp giải quyết các vấn đề như bất bình đẳng và bất bình đẳng, tạo việc làm tốt, tăng cường bảo vệ xã hội,...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-05-07)

 • Báo cáo thường niên năm 2010 của Liên hợp quốc tại Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả phát triển chính đạt được trong năm 2010 với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Báo cáo nhấn mạnh cách LHQ đóng góp cho cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam bằng cách giúp giải quyết các vấn đề như bất bình đẳng và bất bình đẳng, tạo việc làm tốt, tăng cường bảo vệ xã hội,...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-05-23)

 • Báo cáo này là một trong những nội dung chi tiết trong báo cáo thường niên hằng năm của UN Việt Nam 2011. Phần này chi tiết về kế hoạch và kết quả tài chính trong năm vừa qua

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2014-09-17)

 • Bản thông tim cung cấp đán giá năm 2013 chứng kiến nhiều bước phát triển quan trọng. Chúng bao gồm việc thông qua Hiến pháp sửa đổi và tư cách thành viên Việt Nam cho Hội đồng Nhân quyền và chuyển sang Diễn đàn Đối tác Phát triển cấp cao. LHQ đóng góp tích cực vào đánh giá giữa kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia giai đoạn 2011-2015, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải cải&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2008-01-14)

 • Báo cáo này đã được soạn thảo để đáp ứng yêu cầu của Kemal Dervis, Chủ tịch Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc, về việc kiểm kê tiến độ cuối năm không chính thức trong Giao hàng với tư cách là một Phi công. Báo cáo dưới đây được chia sẻ, thảo luận và tán thành bởi Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc (UNCT), Bộ Điều phối Viện trợ Chính phủ (GACA) và cộng đồng tài trợ liên quan đến cải cách Liên...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-09-24)

 • Báo cáo tóm tắt vào tháng 9 năm 2005, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Việt Nam và Đại diện UNICEF đã cùng nhau trình bày một bài viết về cải cách Liên Hợp Quốc tại Việt Nam như là một đóng góp cho cuộc thảo luận toàn cầu về chủ đề quan trọng này. Bài viết đã tạo ra một trường hợp cho những bước đi táo bạo và nhanh chóng đối với Một Liên Hợp Quốc ở cấp quốc gi...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-09-24)

 • Báo cáo trình bày kế hoạch cải tổ đầu tiên của mình cho các quốc gia thành viên vào tháng 7 năm 1997. Kế hoạch mang tên 'Đổi mới Liên Hợp Quốc', đưa ra một chương trình nghị sự nhằm củng cố Liên Hợp Quốc để biến nó thành một công cụ hiệu quả hơn để theo đuổi nhiệm vụ toàn cầu của mình và để hỗ trợ các quốc gia thành viên và nhân dân thế giới. Một loạt các sáng kiến kh...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2015-09-17)

 • Báo cáo đánh giá Việt Nam đã đạt được hoặc vượt hầu hết các mục tiêu đã thống nhất, bao gồm cả các mục tiêu giảm nghèo và giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, như ở nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chương trình nghị sự MDG vẫn còn dang dở ở cấp địa phương, trong khi một số mục tiêu ở cấp quốc gia vẫn chưa đạt được. Các lỗ hổng vẫn còn phổ biến do thiế...