Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Bộ luật Dân sự được xem là luật gốc, luật chung đối với các luật chuyên ngành, do đó các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự phải được cụ thể hoá trong các luật chuyên ngành. Nói cách khác, khi xây dựng các luật chuyên ngành điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội mang tính đặc thù thuộc một lĩnh vực cụ thể (các quan hệ hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, kinh doanh bất&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu, điều kiện để tuyên bố một hợp đồng vô hiệu, thời hiệu tuyên bố, hậu quả pháp lý cũng như bất cập còn tồn tại trong các quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu, từ đó tìm ra hướng hoàn thiện chế định này trong thời gian tới. .

 • previous
 • 1
 • next