Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Bích (2007)

 • Trình bày một số ý kiến về những hạn chế của pháp luật trong quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Những hạn chế này đã gây ùn tắc trong việc xử phạt và làm cho hiệu quả của xử phạt không cao. Để nâng cao hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính cần khắc phục những bất cập hiện có, góp phần làm cho quy định của pháp luật khách quan, khoa học và hoàn thiện hơn.

 • 1998


 • Hoàng Thế Anh (1998)

 • Đi sâu nghiên cứu và phân tích những tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Về thẩm quyễn xử lý vi phạm hành chính; Xác định hành vi vi phạm hành chính; Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (1999)

 • Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức với phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau. Mặt khác đây là hoạt động áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nên đòi hỏi tiến hành thận trọng, tuân thủ quy định về nội dung và thủ tục. Qua nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khảo sát thực tiễ...

 • 1997


 • - (1997)

 • Thế nào là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này -- Việc ra quyết định xử phạt được tiến hành ra sao? -- Pháp luật quy định thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo việc xử phạt.