Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Ngọc Bích (2007)

  • Trình bày một số ý kiến về những hạn chế của pháp luật trong quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Những hạn chế này đã gây ùn tắc trong việc xử phạt và làm cho hiệu quả của xử phạt không cao. Để nâng cao hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính cần khắc phục những bất cập hiện có, góp phần làm cho quy định của pháp luật khách quan, khoa học và hoàn thiện hơn.

  • Tạp chí


  • Trần Thị Hiền (2011)

  • Bàn đến các hình thức xử phạt hành chính với các nội dung cụ thể: Nhận thức chung về hình thức xử phạt vi phạm hành chính; các yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật về hình thức xử phạt hành chính; thẩm quyền xử phạt nhằm hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính.

  • Bài trích


  • Cao Vũ Minh (2018-02)

  • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được kỳ vọng mang đến nhiều tác động tích cực trong hoạt động đau tranh, phòng chống các vi phạm hành chính. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật lập pháp, nội dung của luật này vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích, đánh giá những bất cập liên quan đến kỹ thuật lập pháp trong các quy định của luật này, đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiệ...